Fotografia per a: catàlegs de producte, flyers, revistes, fulls de mà, anuncis, caixes, expositors, displays, PLV, etc.

Menú
pere-olivares-fotografiaREPORTATGE D'UNA INSTAL·LACIÓ D'ENVASAT DE GAS BUTÀ
fotografiaPROCÉS DE MUNTATGE DE LA PÀGINA PER A UN CATÀLEG DE PRODUCTE
pere-olivares-fotografiaBODEGÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS PER A UN DISPLAY EXPOSITOR
pere-olivares-fotografiaPROCÉS PER RENOVAR LA FUSTERIA A LA FOTO ORIGINAL AMB RETOC
pere-olivares-fotografiaPLATS PER A CARTES DE RESTAURANTS
pere-olivares-fotografiaSIMULAR CONJUNT DES DE LA FOTO DE LA MORDAÇA DIBUIXANT LA RESTA
pere-olivares-fotografiaPROCÉS PER A LA COBERTA D'UN CATÀLEG DE PRODUCTES
pere-olivares-fotografiaREPORTATGES DE PROCESSOS INDUSTRIALS DE TOT TIPUS
pere-olivares-fotografiaPROCÉS DE MUNTATGE DE LA PÀGINA PER A UN CATÀLEG DE PRODUCTES
pere-olivares-fotografiaPRODUCTES DIETÈTICS PER A UN ANUNCI DE REVISTE
pere-olivares-fotografiaPRODUCTES DIETÈTICS PER A UN DISPLAY
pere-olivares-fotografiaPRODUCTES INDUSTRIALS
cla